กรมควบคุมโรค รับสมัครสอบพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวส./ป.ตรี 18 อัตรา รับสมัคร 21 ธันวาคม – 4 มกราคม

กรมควบคุมโรค 18 อัตรา

กรมควบคุมโรค รับสมัครสอบพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวส./ป.ตรี 18 อัตรา รับสมัคร 21 ธันวาคม – 4 มกราคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 11 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหนือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัย ในสาขาวิชาใดสาขาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

2.นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัย ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

3.เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ 4 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัย ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคนิคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ หรือในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://ddc.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2563 – 4 มกราคม 2564 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.