กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้าง วุฒิ ป.ตรี 36 อัตรา รับสมัคร 21 – 30 ธันวาคม

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 36 อัตรา

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้าง วุฒิ ป.ตรี 36 อัตรา รับสมัคร 21 – 30 ธันวาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารองค์กรและเครือข่ายสัมพันธ์ จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

2.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายคดี จำนวน 7 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ การเงิน การบัญชี เทคโนโลยีสารสนเทศ

3.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายบังคับคดี จำนวน 7 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชา นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์

4.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารหนี้1 จำนวน 3 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
– มีประสบการณ์ด้านการปฏิบัติงานโทรศัพท์ตามหนี้อย่างน้อย 8 ปี และมีประสบการณ์เป็นระดับหัวหน้างานคุมทีมติดตามหนี้อย่างน้อย 3 ปี

5.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารหนี้1 จำนวน 12 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

6.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยง จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

7.เจ้าหน้าที่บัญชี ฝ่ายบัญชี จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชา บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี บัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ บริหารการจัดการ

8.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ ฝ่ายกู้ยืม จำนวน 3 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชา การเงิน ทางบัญชี เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ วิทยาการคอมพิวเตอร์ สถิติประยุกต์ วิศวกรรมศาสตร์

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://slf.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 21 – 30 ธันวาคม 2563 มัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.