กรมการสัตว์ทหารบก รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ม.3 50 อัตรา รับสมัคร 11 – 15 มกราคม

กรมการสัตว์ทหารบก 50 อัตรา

กรมการสัตว์ทหารบก รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ม.3 50 อัตรา รับสมัคร 11 – 15 มกราคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ผู้บังคับสุนัข จำนวน 50 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1.สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า
2.มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานในตำแหน่ง
3.ไม่รังเกียจสุนัข
4.อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ในวันสมัคร

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่ศาสนสถาน ค่ายฑีฆายุ ตำบลธรรมศาลา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่ 11 – 15 มกราคม 2564

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.