กรมราชทัณฑ์ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ปวท.ปวส./ป.ตรี 325 อัตรา รับสมัคร 28 ธันวาคม – 19 มกราคม

กรมราชทัณฑ์ 325 อัตรา

กรมราชทัณฑ์ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ปวท.ปวส./ป.ตรี 325 อัตรา รับสมัคร 28 ธันวาคม – 19 มกราคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ จำนวน 10 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาจิตวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สังคมสงเคราะห์และพฤติกรรมศาสตร์ รัฐศาสตร์

2.นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 15 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

3.เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน จำนวน 300 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชา

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://correct.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2563 – 19 มกราคม 2564 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.