วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก รับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตร นักเรียนพยาบาลกองทัพบก 100 อัตรา รับสมัคร 4 มกราคม – 16 เมษายน

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 100 อัตรา

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก รับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตร นักเรียนพยาบาลกองทัพบก 100 อัตรา รับสมัคร 4 มกราคม – 16 เมษายน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ทุนกองทัพบท (เพศหญิง) จำนวน 20 อัตรา
2.ทุนส่วนตัว จำนวน 75 อัตรา
3.ทุนองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก จำนวน 5 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

– เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ในแผนกการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ของกระทรวงศึกษาธิการ
– มีผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติของกระทรวงศึกษาธิการ
– ชาย-หญิง อายุ 18 – 25 ปี
– มีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 45 กิโลกรัม มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร และมีดัชนีมวลกายไม่เกิน 30 กิโลกรัมต่อตารางเมตร

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://rtanc.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม – 16 เมษายน 2564 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.