การประปานครหลวง รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน วุฒิ ป.ตรี 13 อัตรา รับสมัคร 15 – 28 มกราคม

การประปานครหลวง 13 อัตรา

การประปานครหลวง รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน วุฒิ ป.ตรี 13 อัตรา รับสมัคร 15 – 28 มกราคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.วิศวกร จำนวน 12 อัตรา
1.1.วิศวกร(โยธา) จำนวน 6 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา
1.2.วิศวกร(เครื่องกล) จำนวน 6 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
ต้องมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกลบวิซาชีพวิศวกรรมควบคุม (ใบ ก.ว.) ไม่ตํ่ากว่าระดับภาคีวิศวกร สาขาเดียวกับสาขาที่สมัคร ในกรณีที่ยังโม่ใต้รับใบ ก.ว. จะต้องนำมายื่น ภายใน 1 ปี

2.นิติกร จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีนิติศาสตร์ มีใบอนุญาตให้เป็นทนายความของสภาทนายความ ในพระบรมราซูปถัมภ์

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://mwa.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 15 – 28 มกราคม 2564 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.