กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ป.ตรี/ป.โท 50 อัตรา รับสมัคร 11 มกราคม – 9 กุมภาพันธ์

กระทรวงการต่างประเทศ 50 อัตรา

กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ป.ตรี/ป.โท 50 อัตรา รับสมัคร 11 มกราคม – 9 กุมภาพันธ์

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

นักการทูตปฏิบัติการ จำนวน 50 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีและปริญญาโท หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา ที่ ก.พ. รับรอง

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://mfa.go.th/th/content/%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B9%E0%B8%952564 ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม – 9 กุมภาพันธ์ 2564 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.