กองทัพอากาศ รับสมัครสอบนักเรียนจ่าอากาศ วุฒิ ม.6/ปวช. 499 อัตรา รับสมัคร 1 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์

กองทัพอากาศ 499 อัตรา

กองทัพอากาศ รับสมัครสอบนักเรียนจ่าอากาศ วุฒิ ม.6/ปวช. 499 อัตรา รับสมัคร 1 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.เพศชาย อายุ 18-20 ปี (เกิด พ.ศ.2544 – 2546) เท่านั้น
2.กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา ม.6 ปวช. หรือ เทียบเท่า
3.ทหารกองประจำการ สังกัด กองทัพอากาศ ประจำการอย่างน้อย 2 ปี อายุไม่เกิน 24 ปี (เกิดไม่เกิน หรือในปี พ.ศ.2540)
4.เกรดเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.00 (ไม่รวม o-net v-net หรือ n-net)

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ http://www.atts.ac.th/home/ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2564 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.