สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี/ป.โท 13 อัตรา รับสมัคร 23 ธันวาคม – 20 มกราคม

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 13 อัตรา

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี/ป.โท 13 อัตรา รับสมัคร 23 ธันวาคม – 20 มกราคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา
2.ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
3.ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
4.ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
5.ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
6.ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
7.ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
8.ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
9.ตำแหน่งนักนิวเคลียร์ฟิสิกส์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
10.ตำแหน่งนักนิวเคลียร์เคมีปฏิบัติการ (ปริญญาโท) จำนวน 1 อัตรา
11.ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://oap.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม – 20 มกราคม 2564 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.