สำนักงานอัยการสูงสุด รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ป.ตรี 5 อัตรา รับสมัคร 4 – 25 มกราคม

สำนักงานอัยการสูงสุด 5 อัตรา

สำนักงานอัยการสูงสุด รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ป.ตรี 5 อัตรา รับสมัคร 4 – 25 มกราคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา
– ได้รับปริญญำตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์
– เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสำมารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสานักงาน ก.พ.

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://ago.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 4 – 25 มกราคม 2564 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.