องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ รับสมัครพนักงานสัญญาจ้าง วุฒิ ป.ตรี 28 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 8 มกราคม

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 28 อัตรา

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ รับสมัครพนักงานสัญญาจ้าง วุฒิ ป.ตรี 28 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 8 มกราคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.สำนักบริหารกลาง
– พนักงานสัญญาจ้าง งานซ่อมบำรุง จำนวน 1 อัตรา

2.สำนักวิจัยพัฒนาการจัดการป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
– พนักงานสัญญาจ้าง งานส่งเสริมปลูกสร้างสวนป่าเอกชน จำนวน 1 อัตรา

3.องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน
– พนักงานสัญญาจ้าง งานแปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์ไม้แม่เมาะ จำนวน 1 อัตรา
– พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่าวังชิ้น จำนวน 1 อัตรา
– พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่าแม่จาง จำนวน 1 อัตรา
– พนักงานสัญญาจ้าง งานแปรรูปไม้และผลิตภัฑชณฑ์ไม้ร้องกวาง จำนวน 1 อัตรา

4.องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง
– พนักงานสัญญาจ้าง งานแผนงานและประเมินผล จำนวน 1 อัตรา
– พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่าพบพระ จำนวน 1 อัตรา
– พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่าวัดโบสถ์ จำนวน 1 อัตรา

5.องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง
– พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่ามิตรภาพ จำนวน 1 อัตรา
– พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่าท่ากุ่ม โนโบรุ อุเมะดะ จำนวน 1 อัตรา

6.องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
– พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่าบึงกาฬ จำนวน 1 อัตรา
– พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่าละเอาะ จำนวน 1 อัตรา
– พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่าช่องเม็ก จำนวน 2 อัตรา
– พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่ามุกดาหาร จำนวน 2 อัตรา
– พนักงานสัญญาจ้าง งานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
– พนักงานสัญญาจ้าง งานบัญชีการเงิน จำนวน 2 อัตรา
– พนักงานสัญญาจ้างงานสวนป่าดงพลอง จำนวน 1 อัตรา

7.องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้
– พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่าอ่าวตง จำนวน 1 อัตรา
– พนักงานสัญญาจ้าง งานการตลาด จำนวน 1 อัตรา
– พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่าทุ่งตะโก-เขาไม้แก้ว จำนวน 1 อัตรา

8.สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ
– พนักงานสัญญาจ้าง งานบัญชีการเงิน จำนวน 1 อัตรา
– พนักงานสัญญาจ้าง งานบริบาลข้างลำปาง จำนวน 1 อัตรา
– พนักงานสัญญาจ้าง งานโรงพยาบาลช้าง จำนวน 1 อัตรา
– พนักงานสัญญาจ้าง งานบริบาลช้างกระบี่ จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักบริหารกลาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เลขที่ 76 อาคารถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 ตั้งแต่บัดนี้ – 8 มกราคม 2564

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.