สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ปวท./ปวส. 6 อัตรา รับสมัคร 11 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 6 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ปวท./ปวส. 6 อัตรา รับสมัคร 11 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นายช่างโยธาปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา สำรวจ ก่อสร้าง
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ.

2.นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา เขียนแบบเครื่องกล ก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ.

3.เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท) หรืออนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ.

4.เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท) หรืออนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ.

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://moj.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2564 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.