การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครสอบเพื่อเข้าปฏิบัติงาน วุฒิ ป.ตรี 5 อัตรา รับสมัคร 6 – 12 มกราคม

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 5 อัตรา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครสอบเพื่อเข้าปฏิบัติงาน วุฒิ ป.ตรี 5 อัตรา รับสมัคร 6 – 12 มกราคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

นักระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชา ดังต่อไปนี้
– วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
– วิศวกรรมสารสนเทศ
– วิศวกรรมซอฟแวร์และความรู้
– วิศวกรรมสื่อสารและสารสนเทศ
– วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์
– วิศวกรรมมัลติมิเดียและอินเตอร์เน็ต
– วิทยาการคอมพิวเตอร์
– เทคโนโลยีสารสนเทศ
– วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์
– วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์- มัลติมีเดีย
– วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ (Computer and Information Science)
– การพัฒนาซอฟต์แวร์
– เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ http://job.pea.co.th หัวข้อ “การรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. ประจําปี 2563 ตำแหน่งนักระบบงานคอมพิวเตอร์” ตั้งแต่วันที่ 6 – 12 มกราคม 2564 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร | ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.