กรมกิจการผู้สูงอายุ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช. 12 อัตรา รับสมัคร 12 – 18 มกราคม

กรมกิจการผู้สูงอายุ 12 อัตรา

กรมกิจการผู้สูงอายุ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช. 12 อัตรา รับสมัคร 12 – 18 มกราคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.พี่เลี้ยง จำนวน 6 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

2.เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ทุกสาขาวิชา

3.พนักงานช่วยการพยาบาล จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

4.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา

5.คนครัว จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม. 3) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 12 – 18 มกราคม 2564 สถานที่รับสมัครของแต่ละตำแหน่งตามรายละเอียดแนบท้าย ในไฟล์ประกาศรับสมัคร ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.