สำนักงาน ก.พ. รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรี 5 อัตรา รับสมัคร 20 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์

สำนักงาน ก.พ. 5 อัตรา

สำนักงาน ก.พ. รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรี 5 อัตรา รับสมัคร 20 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นักคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://personnel-ocsc.job.thai.com/ ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2564 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.