กรมการขนส่งทางบก รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ปวส. 3 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 31 มกราคม

กรมการขนส่งทางบก 3 อัตรา

กรมการขนส่งทางบก รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ปวส. 3 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 31 มกราคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นายช่างโยธา (ปฏิบัติหน้าที่ศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จังหวัดเชียงราย) จำนวน 3 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ สาขาวิชาการก่อสร้าง

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://dlt.thaijobjob.com/ ตั้งแต่บัดนี้ – 31 มกราคม 2564 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.