กองพลทหารราบที่ 11 รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช. 48 อัตรา รับสมัคร 20 – 30 มกราคม

กองพลทหารราบที่ 11 48 อัตรา

กองพลทหารราบที่ 11 รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช. 48 อัตรา รับสมัคร 20 – 30 มกราคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.พลขับรถ จำนวน 16 อัตรา
– ได้รับวุฒิ มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

2. ทั่วไป (เสมียน, นายสิบกำลังพล, นายสิบยุทธการ,นายสิบการข่าว,เสมียนกำลังพล นายสิบส่งกำลัง,พลสูทกรรม) จำนวน 16 อัตรา
– ได้รับวุฒิ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

3. ช่างยานยนต์ จำนวน 12 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาช่างยนต์

4.ช่างซ่อมระบบเชื้อเพลิงและไฟฟ้า จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาช่างยนต์

5.ช่างเชื่อม จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาช่างเชื่อม

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเอง ณ อาคารรู้รักสามัคคี ค่ายสมเด็จพระนั่งเกล้า ถนนฉะเชิงเทรา – กบินทร์บุรี ตำบลคลองนา อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งแต่วันที่ 20 – 30 มกราคม 2564

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.