กรมแพทย์ทหารบก รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ม.3/ม.6 60 อัตรา รับสมัคร 15 – 19 กุมภาพันธ์

กรมแพทย์ทหารบก 60 อัตรา

กรมแพทย์ทหารบก รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ม.3/ม.6 60 อัตรา รับสมัคร 15 – 19 กุมภาพันธ์

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ทหารกองหนุน (เหล่าทหารแพทย์)
– เป็นทหารกองหนุน สังกัดกองทัพบก (เหล่าแพทย์) (ปลดประจำการแล้ว) อายุไม่เกิน 25 ปี สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

2.ทหารกองหนุน (ไม่จำกัดเหล่า) ที่ขอเลื่อนปลดในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19
– สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เป็นทหารกองหนุนสังกัดกองทัพบกที่ขอเลื่อนปลดในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 อายุไม่เกิน 25 ปี

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่กรมแพทย์ทหารบก ชั้นล่าง แฟลต 10 เลขที่ 8 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 15 – 19 กุมภาพันธ์ 2564 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.