สำนักงาน ป.ป.ช. รับสมัครคัดเลือกจ้างเหมาบริการ วุฒิ ปวช. ขึ้นไป 91 อัตรา รับสมัคร 25 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์

สำนักงาน ป.ป.ช. 91 อัตรา

สำนักงาน ป.ป.ช. รับสมัครคัดเลือกจ้างเหมาบริการ วุฒิ ปวช. ขึ้นไป 91 อัตรา รับสมัคร 25 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.พนักงานจ้างเหมาบริการบุคคล จำนวน 91 อัตรา
– ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ระยะเวลาการจ้าง 3 เดือน ตั้งแต่เดือนมีนาคม – พฤษภาคม

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่ https://docs.google.com/ ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.