สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรี 3 อัตรา รับสมัคร 22 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 3 อัตรา

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรี 3 อัตรา รับสมัคร 22 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

2.นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชานิติศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://oap.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2564 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.