สพฐ. รับสมัครสอบครูผู้ช่วย ประจำปี 2564 รอบทั่วไป 11,703 อัตรา รับสมัคร 5 – 11 พฤษภาคม

รับสมัครสอบครูผู้ช่วย 11,703 อัตรา

สพฐ. รับสมัครสอบครูผู้ช่วย ประจำปี 2564 รอบทั่วไป 11,703 อัตรา รับสมัคร 5 – 11 พฤษภาคม

แผนดำเนินงานการสรรหาบุคลากร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

1.คัดเลือกตำแหน่งครูผู้ช่วย ว 16/2557,ว 17/2557 จำนวนอัตราว่าง 4,606 อัตรา
2.คัดเลือกตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภททั่วไป เป็นประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ว 1/2564 จำนวนอัตราว่าง อยู่ระหว่างการสำรวจ ภายในเดือน ก.พ.64
3.สอบแข่งขันตำแหน่งข้าราชการ ก.พ. ว 17/2556 จำนวนอัตราว่าง 65 อัตรา
4.สอบแข่งขันตำแหน่งครูผู้ช่วย ว 14/2563 จำนวนอัตราว่าง 11,703 อัตรา
5.สอบแข่งขันตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน/ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ว 27/2555 และหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ. 0206.5/435 ลว.23 ธ.ค.63 จำนวนอัตราว่าง รอสำรวจในเดือน เม.ย.64
6.คัดเลือกตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา อยู่ระหว่างสำรวจภายในเดือน ก.พ.64
7.คัดเลือกตำแหน่งศึกษานิเทศก์ จำนวน อัตราว่าง 1,606 อัตรา

วันที่ประกาศรับสมัคร

– ประกาศรับสมัครวันที่ 27 เม.ย.64
– รับสมัคร 5-11 พ.ค.64
– สอบข้อเขียน 12-13 มิ.ย.64
– ประกาศรายชื่้อผู้สอบผ่าน 23 มิ.ย.64


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.