ไทยออยล์ (Thaioil) รับสมัครพนักงาน วุฒิ ป.ตรี หลายตำแหน่ง หลายอัตรา สมัครด้วยตนเอง

ไทยออยล์ (Thaioil)

ไทยออยล์ (Thaioil) รับสมัครพนักงาน วุฒิ ป.ตรี หลายตำแหน่ง หลายอัตรา สมัครด้วยตนเอง

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

วิศวกร แบบ New Normal

1.Mechanical Engineer
– ได้รับวุฒิปริญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล

2.Electrical Engineer
– ได้รับวุฒิปริญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

3.Instrument Engineer
– ได้รับวุฒิปริญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิศกรรมระบบควบคุม วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด วิศวกรรมอัตโนมัติ

สถานที่ทำงาน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

การรับสมัคร

คลิกสมัครได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDpemIEc6985UhwM_2m2kglzINmEZYkMriuEOFwwJZjw5pnA/viewform หรือสแกน QR CODE ที่รูปด้านล่างนี้


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.