องค์การเภสัชกรรม รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ม.3/ม.6 133 อัตรา รับสมัคร 23 กุมภาพันธ์ – 9 มีนาคม

องค์การเภสัชกรรม 133 อัตรา

องค์การเภสัชกรรม รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ม.3/ม.6 133 อัตรา รับสมัคร 23 กุมภาพันธ์ – 9 มีนาคม

คุณวุฒิที่เปิดรับสมัคร

วุฒิการศึกษา ม.6 (สายวิทยาศาสตร์) จำนวน 27 อัตรา
วุฒิการศึกษา ม.3/ม.6 จำนวน 106 อัตรา

เงินเดือน

วุฒิการศึกษา ม.6 (สายวิทยาศาสตร์) เงินเดือน 10,740 บาท
วุฒิการศึกษา ม.3/ม.6 เงินเดือน 10,150 บาท

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ องค์การเภสัชกรรม ต.บึงสนั่น อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี หรือที่แผนกงานบุคคล องค์การเภสัชกรรม (พระรามที่ 6) ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 9 มีนาคม 2564

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.