กรมช่างอากาศ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช. ชาย/หญิง 86 อัตรา รับสมัคร 8 – 16 มีนาคม

กรมช่างอากาศ 86 อัตรา

กรมช่างอากาศ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช. ชาย/หญิง 86 อัตรา รับสมัคร 8 – 16 มีนาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. พนักงานพัสดุ จำนวน 2 อัตรา (ชาย/หญิง)
2. พนักงานห้องทดลอง จำนวน 1 อัตรา (ชาย/หญิง)
3. พนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา (ชาย/หญิง)
4. ช่างกลโรงงาน จำนวน 19 อัตรา (ชาย/หญิง)
5. ช่างสี จำนวน 2 อัตรา (ชาย/หญิง)
6. ช่างอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 อัตรา (ชาย/หญิง)
7. ช่างเครื่องยนต์อากาศยาน จำนวน 3 อัตรา (ชาย/หญิง)
8. ช่างโครงสร้างอากาศยาน จำนวน 12 อัตรา (ชาย/หญิง)
9. ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศและทำความเย็น จำนวน 3 อัตรา (ชาย/หญิง)
10. ช่างซ่อมยานพาหนะและเครื่องทุ่นแรง จำนวน 1 อัตรา (ชาย/หญิง)
11. ช่างท่อ จำนวน 2 อัตรา (ชาย/หญิง)
12. ช่างไฟฟ้า จำนวน 7 อัตรา (ชาย/หญิง)
13. ช่างยางและพลาสติก จำนวน 2 อัตรา (ชาย/หญิง)
14. ช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา (ชาย/หญิง)
15. ช่างระบบไฟฟ้าและเครื่องวัดประกอบการบิน จำนวน 3 อัตรา (ชาย/หญิง)
16. ช่างระบบอากาศยาน จำนวน 8 อัตรา (ชาย/หญิง)
17. ช่างโลหะ จำนวน 13 อัตรา (ชาย/หญิง)
18. พนักงานลานถัง จำนวน 5 อัตรา (ชาย/หญิง)

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเองที่ กองกำลังพลกองบังคับการ กรมช่างอากาศ ตั้งแต่วันที่ 8 – 16 มีนาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.