สำนักงาน กศน. รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 35 อัตรา รับสมัคร 18 มีนาคม – 8 เมษายน

สำนักงาน กศน. 35 อัตรา

สำนักงาน กศน. รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 35 อัตรา รับสมัคร 18 มีนาคม – 8 เมษายน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

หน่วยที่ 1 ตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 10 ตำแหน่ง

1.นิติกรปฏิบัติการ จํานวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชานิติศาสตร์

2.นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จํานวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา

3.นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จํานวน 3 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา

4.นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จํานวน 3 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

5.นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ จํานวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา

6.นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา

7.นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ หรือสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

8.มัณฑนากรปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ หรือสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

9.วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฏหมายกำหนด

10.วิศวกรไฟฟ้าสื่อสารปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฏหมายกำหนด

หน่วยที่ 2 ตำแหน่งประเภททั่วไป จำนวน 7 ตำแหน่ง

11.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชา

12.เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 6 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชา

13.เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชา

14.นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกลหรือ สาขาวิชาช่างกลการเกษตร

15.นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

16.นายช่างภาพปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชา

17.นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิจิตศิลป์ สาขาการออกแบบ สาขาวิชาศิลปหัตกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเคลือบดินเผา สาขาวิชาศิลปหัตกรรมโลหะรูปพรรณและเครื่องประดับ สาขาวิชาเครื่องประดับอัญมณี สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับอัญมณี สาขาวิชาช่างทองหลวง สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม สาขาวิชาอุตสาหกรรม เครื่องเรือนและตกแต่งภายใน

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://nfe.jobthaigov.com/Main/FrmAnnounceListByYear.aspx ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม – 8 เมษายน 2564 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.