สำนักงานศาลปกครอง รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. 9 อัตรา รับสมัคร 17 – 31 มีนาคม

สำนักงานศาลปกครอง 9 อัตรา

สำนักงานศาลปกครอง รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. 9 อัตรา รับสมัคร 17 – 31 มีนาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 9 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช./ปวท./ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชา
– เป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ.

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://admincourt.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 17 – 31 มีนาคม 2564 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.