กรมสวัสดิการทหารบก รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ปวช. 32 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 7 เมษายน

กรมสวัสดิการทหารบก 32 อัตรา

กรมสวัสดิการทหารบก รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ปวช. 32 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 7 เมษายน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

กลุ่มงานบริการ ได้รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3) หรือเทียบเท่า

1.พนักงานธุรการ (ชาย/หญิง) จำนวน 7 อัตรา
2.พนักงานการเงินและบัญชี (หญิง) จำนวน 1 อัตรา
3.พนักงานต้อนรับ (หญิง) จำนวน จำนวน 3 อัตรา
4.พนักงานทำความสะอาด (หญิง) จำนวน 1 อัตรา
5.พนักงานรักษาความปลอดภัย (ชาย) จำนวน 2 อัตรา
6.พนักงานโยธา (ชาย) จำนวน 15 อัตรา
7.พนักงานดูแลห้องอาหาร (หญิง) จำนวน 1 อัตรา
8.ช่างตัดผม (ชาย) จำนวน 1 อัตรา

กลุ่มงานเทคนิค ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาอุตสาหกรรม, สาขาวิชา ช่างไฟฟ้า, ไฟฟ้ากำลัง และอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทียบเท่า

9.ช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่แผนกกำลังพล กองแผนและโครงการ กรมสวัสดิการทหารบก ถนนเทอดดำริห์ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ตั้งแต่บัดนี้ – 7 เมษายน 2564 ในเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.