เคอรี่ เอ็กซ์เพรส รับสมัครพนักงานขับรถส่งพัสดุ วุฒิ ม.3 20 อัตรา รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต

เคอรี่ เอ็กซ์เพรส 20 อัตรา

เคอรี่ เอ็กซ์เพรส รับสมัครพนักงานขับรถส่งพัสดุ วุฒิ ม.3 20 อัตรา รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

พนักงานขับรถจักรยานยนต์รับ – ส่งพัสดุ พื้นที่ต่างจังหวัด จำนวน 20 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1.มัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป
2.มีประสบการณ์ในการขับรถประเภทรถจักรยานยนต์ ในการรับ-ส่งพัสดุ อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
3.รู้จักเส้นทางที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี
4.มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์
5.มีใจรักในงานบริการ
6.มีความรับผิดชอบสูง
7.สามารถยืดหยุ่นเวลาในการทำงานได้
8.สามารถอ่านภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://coach.th.kerryexpress.com/career/JobDetail.aspx?q=j%2bNXQFpVJcrSE8f3Jqh8pEaaHATLs5Qn8IK4hpV1VtFDx6LJ4HNrO942uxOE6pMfNJ5SUPouLJurJ2H2BbKXa%2fg4X%2bb3Xb12dNoNTNAcsiqTJIRZmETKyAco8DyArBFtwGXEKPN8cvWD2XJbLvSKtnj0exjENt9vw3rJs%2bYcBc4%3d


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.