การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รับสมัครงานสำหรับผู้มีประสบการณ์ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 3 อัตรา รับสมัคร 23 มีนาคม – 1 เมษายน

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 3 อัตรา

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รับสมัครงานสำหรับผู้มีประสบการณ์ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 3 อัตรา รับสมัคร 23 มีนาคม – 1 เมษายน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.รหัสตำแหน่ง S6401 จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ การภาพยนตร์และภาพนิ่งภาพยนตร์และภาพถ่าย ภาพยนตร์ดิจิทัลภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
– มีประสบการณ์ถ่ายภาพวีดิทัศน์ เพื่อสนับสนุนการผลิตข่าวและสื่อประชาสัมพันธ์ในองค์การธุรกิจพลังงาน ไม่น้อยกว่า 5 ปี

2.รหัสตำแหน่ง S6402 จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน การโฆษณาและประชาสัมพันธ์สื่อสิ่งพิมพ์วิทยุและโทรทัศน์ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
– มีประสบการณ์ถ่ายภาพนิ่ง เพื่อสนับสนุนการผลิตข่าวและสื่อประชาสัมพันธ์ในธุรกิจพลังงาน ไม่น้อยกว่า 10 ปี

3.รหัสตำแหน่ง S6403 จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างทุกสาขา
– มีประสบการณ์ผลิตวีดิทัศน์ เพื่อการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในธุรกิจพลังงานไม่น้อยกว่า 10 ปี

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://recruit-pro.egat.co.th/ ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม – 1 เมษายน 2564 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.