ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงาน วุฒิ ป.ตรี 16 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 31 มีนาคม

ธนาคารแห่งประเทศไทย 16 อัตรา

ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงาน วุฒิ ป.ตรี 16 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 31 มีนาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

งาน IT พนักงานประจำ จำนวน 16 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร

– สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
– หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร
– ความสามารถภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC 550 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า IELTS 4.5/ TOEFL 500 (Paper-based), IBT 60 /CBT 150

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

– อยู่ระหว่างศึกษาเทอมสุดท้ายในระดับปริญญาตรี / สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) หรือ ด้านระบบสารสนเทศ (Information Systems) หรือ ด้านวิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

การรับสมัคร

ดูรายละเอียดและเข้าไปสมัครได้ที่ https://www.bot.or.th/App/eRecruit/Pages/Work_Detail.aspx?PeriodID=IPRD2021030265650001&AplType=1&MenuType=1


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.