สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ป.ตรี 16 อัตรา รับสมัคร 9 เมษายน – 11 พฤษภาคม

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 16 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ป.ตรี 16 อัตรา รับสมัคร 9 เมษายน – 11 พฤษภาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นักวิชาการสิทธิมนุษยชน จำนวน 11 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางกฎหมายหรือทางสังคมศาสตร์

2.นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 3 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางสังคมศาสตร์

3.นักบัญชี จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบัญชี

4.นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบัญชี หรือพาณิชยศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร์ หรือนิติศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://nhrc.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน – 11 พฤษภาคม 2564 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.