สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรี 56 อัตรา รับสมัคร 19 – 23 เมษายน

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 56 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรี 56 อัตรา รับสมัคร 19 – 23 เมษายน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ครูผู้สอน จำนวน 26 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาการศึกษาพิเศษ หรือเป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางการศึกษา และมีประสบการณ์งานด้านการศึกษาพิเศษ
– ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน โดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู

2.พนักงานด้านกฏหมาย จำนวน 4 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชานิติศาสตร์

3.พนักงานจัดการงานทั่วไป จำนวน 26 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชา

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://opec.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 19 – 23 เมษายน 2564 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.