สำนักงานพิสุจน์หลักฐานตำรวจ รับสมัครสอบตำรวจ ชาย/หญิง ชั้นสัญญาบัตร วุฒิ ป.ตรี 200 อัตรา รับสมัคร 1 – 28 เมษายน

สำนักงานพิสุจน์หลักฐานตำรวจ 200 อัตรา

สำนักงานพิสุจน์หลักฐานตำรวจ รับสมัครสอบตำรวจ ชาย/หญิง ชั้นสัญญาบัตร วุฒิ ป.ตรี 200 อัตรา รับสมัคร 1 – 28 เมษายน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

นักวิทยาศาสตร์ (สบ 1) ในสังกัด สพฐ.ตร. จำนวน 200 อัตรา
– เป็นบุคคลภายนอก เพศชาย จำนวน 160 อัตรา และ เพศหญิง จำนวน 40 อัตรา
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์
สาขาเคมี เท่านั้น (ไม่รวมถึงสาขาเคมีอื่นๆ หรือแขนงอื่น) จำนวน 155 อัตรา
สาขาฟิสิกส์ สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ และสาขาฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น (ไม่รวมถึงสาขาฟิสิกส์อื่นๆ หรือแขนงอื่น) จำนวน 45 อัตรา
– อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://www.policeadmission.org/Main/FrmPolIndex.aspx ตั้งแต่วันที่ 1 – 28 เมษายน 2564 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.