สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ป.ตรี 3 อัตรา รับสมัคร 21 เมษายน -17 พฤษภาคม

สำนักงาน ก.พ. 3 อัตรา

สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ป.ตรี 3 อัตรา รับสมัคร 21 เมษายน -17 พฤษภาคม

ตำแหน่งทีเปิดรับสมัคร

1.นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://personnel-ocsc.job.thai.com/ ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน -17 พฤษภาคม 2564 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.