กรมการเงินทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน สอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ 13 อัตรา รับสมัคร 28 – 30 เมษายน

กรมการเงินทหารบก 13 อัตรา

กรมการเงินทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน สอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ 13 อัตรา รับสมัคร 28 – 30 เมษายน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.พนักงานการเงินและบัญชี (หญิง) จำนวน 11 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาพาณิชยกรรม

2.พนักงานบริการ (ชาย/หญิง) จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนทหารการเงิน กรมการเงินทหารบก (ในกรมยุทธศึกษาทหารบก) ถนนเทอดดำริ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 28 – 30 เมษายน 2564

ดาวน์โหลดใบสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.