กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน วุฒิ ป.ตรี 10 อัตรา รับสมัคร 21 – 30 เมษายน

กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 10 อัตรา

กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน วุฒิ ป.ตรี 10 อัตรา รับสมัคร 21 – 30 เมษายน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ช่วยปฏิบัติงานด้านเลขานุการ (มีประสบการณ์ทำงาน) จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ศิลปะศาสตร์ อักษรศาสตร์ครุศาสตร์

2.พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ช่วยปฏิบัติงานด้านเลขานุการ จำนวน 8 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ศิลปะศาสตร์ อักษรศาสตร์ ครุศาสตร์

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่ส.กทอ. เลขที่ 1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 10 (ฝั่ง Podium) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 21 – 30 เมษายน 2564

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.