สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน วุฒิ ป.ตรี/ป.โท 28 อัตรา รับสมัคร 30 เมษายน – 31 พฤษภาคม

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 28 อัตรา

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน วุฒิ ป.ตรี/ป.โท 28 อัตรา รับสมัคร 30 เมษายน – 31 พฤษภาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นิติกรปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์
– ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์

2.เจ้าหน้าที่สอบสวนปฏิบัติการ จำนวน 21 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชา รัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
– ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชา รัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

3.นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
– ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

4.นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
– ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://ombudsman.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2564 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.