กรมการปกครอง รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งปลัดอำเภอ 50 อัตรา รับสมัคร 19 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน

กรมการปกครอง 50 อัตรา

กรมการปกครอง รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งปลัดอำเภอ 50 อัตรา รับสมัคร 19 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) จำนวน 50 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ) หรือสาขานิติศาสตร์
– เป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ.

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ http://job.dopa.go.th/Main/FrmAnnounceListByYear.aspx ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2564 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.