กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรี/ป.โท 23 อัตรา รับสมัคร 11 – 17 พฤษภาคม

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 23 อัตรา

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรี/ป.โท 23 อัตรา รับสมัคร 11 – 17 พฤษภาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

2.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 5 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา

3.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาโทในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ทางสุขศึกษา

4.นักวิชาการพัสดุ จำนวน 6 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชีทางการเงินและการธนาคาร หรือทางการจัดการ หรือการจัดการทั่วไป หรือทางการตลาด หรือทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาพณิชยศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขานิติศาสตร์

5.นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี ทางการเงินและการธนาคาร

6.นักฟิสิกส์รังสี จำนวน 6 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี หรือทางนิวเคลียร์เทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางรังสีเทคนิค หรือทางรังสีวินิจฉัย หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางนิวเคลียร์เทคโนโลยี

7.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์

8.นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางชีวเวชศาสตร์

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://dmsc.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 11 – 17 พฤษภาคม 2564 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.