สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ป.ตรี/ป.โท 12 อัตรา รับสมัคร 11 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 12 อัตรา

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ป.ตรี/ป.โท 12 อัตรา รับสมัคร 11 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.เศรษฐกรปฏิบัติการ (ระดับปริญญาโท) จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
– เป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ.

2.เศรษฐกรปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี) จำนวน 9 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
– เป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ.

3.นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
– เป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ.

4.นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาการบัญชี
– เป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ.

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://pdmo.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 – 3 มิถุนายน 2564 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.