กรมทางหลวงชนบท รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ปวส. 10 อัตรา รับสมัคร 12 – 25 พฤษภาคม

กรมทางหลวงชนบท 10 อัตรา

กรมทางหลวงชนบท รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ปวส. 10 อัตรา รับสมัคร 12 – 25 พฤษภาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.เจ้าหน้าที่ประจำสถานีตรวจสอบน้ำหนักยานพาหนะ จำนวน 10 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางสาขาวิชาช่าง ก่อสร้าง สาขาวิชาช่างสำรวจ สาขาวิชาช่างโยธา สาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารทั่วไป คอมพิวเตอร์ หรือ สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ที่เห็นว่าเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ

สถานที่ปฏิบัติงาน : สถานีตรวจสอบน้ำหนักยานพาหนะ ถนนสายก ฉช.3001 อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี) เลขที่ 37/2 ม.15 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี่ ตั้งแต่วันที่ 12-25 พฤษภาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ สอบถามโทร.0-2192-3380 ต่อ 123-124

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.