สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 17 อัตรา รับสมัคร 21 – 28 มิถุนายน

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 17 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 17 อัตรา รับสมัคร 21 – 28 มิถุนายน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นักวิชาการพาณิชย์ (ด้านบัญชี) จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการบัญชี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี

2.นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 12 อัตรา
– ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

3.เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางการบัญชี ทางการตลาด ทางการเลขานุการ หรือทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

4.เจ้าพนักงานการพาณิชย์ จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางการบัญชี ทางการตลาด ทางการเลขานุการ หรือทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์ได้ที่เว็บไซต์ https://opsmoc.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 21 – 28 มิถุนายน 2564 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.