สำนักปลัดกระทรวงแรงงาน รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ 15 พื้นที่ 78 อัตรา รับสมัคร 1 – 7 กรกฎาคม

กระทรวงแรงงาน 78 อัตรา

สำนักปลัดกระทรวงแรงงาน รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ 15 พื้นที่ 78 อัตรา รับสมัคร 1 – 7 กรกฎาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นักวิชาการแรงงาน จังหวัดสระแก้ว จำนวน 5 อัตรา
2.นักวิชาการแรงงาน จังหวัดอุดรธานี จำนวน 6 อัตรา
3.นักวิชาการแรงงาน จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 5 อัตรา
4.นักวิชาการแรงงาน จังหวัดนครปฐม จำนวน 5 อัตรา
5.นักวิชาการแรงงาน จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 6 อัตรา
6.นักวิชาการแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 6 อัตรา
7.นักวิชาการแรงงาน จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 6 อัตรา
8.นักวิชาการแรงงาน จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 6 อัตรา
9.นักวิชาการแรงงาน จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 5 อัตรา
10.นักวิชาการแรงงาน จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 6 อัตรา
11.นักวิชาการแรงงาน จังหวัดขอนแก่น จำนวน 6 อัตรา
12.นักวิชาการแรงงาน จังหวัดปทุมธานี จำนวน 5 อัตรา
13.นักวิชาการแรงงาน จังหวัดจันทบุรี จำนวน 5 อัตรา
14.นักวิชาการแรงงาน จังหวัดระยอง จำนวน 5 อัตรา
15.นักวิชาการแรงงาน จังหวัดน่าน จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานแรงงานประจำจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 1 – 7 กรกฎาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.