กรมท่าอากาศยาน รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ วุฒิ ป.ตรี 140 อัตรา รับสมัคร 1 – 7 กรกฎาคม

กรมท่าอากาศยาน 140 อัตรา

กรมท่าอากาศยาน รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ วุฒิ ป.ตรี 140 อัตรา รับสมัคร 1 – 7 กรกฎาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นิติกร จำนวน 17 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์

2.นักวิชาการขนส่ง จำนวน 71 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

3.เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 10 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

4.วิศวกรไฟฟ้า จำนวน 8 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
– ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่ กฎหมายกำหนดระดับไม่ต่ำกว่าภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

5.วิศวกรเครื่องกล จำนวน 8 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกล
– ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่ กฎหมายกำหนดระดับไม่ต่ำกว่าภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

6.วิศวกรโยธา จำนวน 26 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา
– ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่ กฎหมายกำหนดระดับไม่ต่ำกว่าภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://airports.thaijobjob.com/202106/index.php ตั้งแต่วันที่ 1 – 7 กรกฎาคม 2564 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.