กรมธนารักษ์ รับสมัครเลือกพนักงานราชการเฉพาะกิจ วุฒิ ป.ตรี 380 อัตรา รับสมัคร 8 – 14 กรกฏาคม

กรมธนารักษ์ 380 อัตรา

กรมธนารักษ์ รับสมัครเลือกพนักงานราชการเฉพาะกิจ วุฒิ ป.ตรี 380 อัตรา รับสมัคร 8 – 14 กรกฏาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 380 อัตรา สังกัดสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ พื้นที่ละ 5 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ที่หน่วยงานที่มีอัตราว่างกำหนด จากสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ. รับรอง

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่หน่วยงานที่มีอัตราว่าง ตามวัน เวลา ที่หน่วยงานที่มีอัตราว่างกำหนด สามารถดูประกาศได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่(ชื่อจังหวัด) ที่ท่านสนใจ

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.