กรมสรรพากร รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ วุฒิ ป.ตรี 595 อัตรา รับสมัคร 12 – 16 กรกฎาคม

กรมสรรพากร 595 อัตรา

กรมสรรพากร รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ วุฒิ ป.ตรี 595 อัตรา รับสมัคร 12 – 16 กรกฎาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.เจ้าพนักงานภาษีสรรพากร (สำนักงานสรรพากรภาค 4) จำนวน 90 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ กพ. รับรอง

2.เจ้าพนักงานภาษีสรรพากร (สำนักงานสรรพากรภาค 6) จำนวน 70 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ กพ. รับรอง

3.เจ้าพนักงานภาษีสรรพากร (สำนักงานสรรพากรภาค 7) จำนวน 70 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ กพ. รับรอง

4.เจ้าพนักงานภาษีสรรพากร (สำนักงานสรรพากรภาค 8) จำนวน 47 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ กพ. รับรอง

5.เจ้าพนักงานภาษีสรรพากร (สำนักงานสรรพากรภาค 9) จำนวน 53 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ กพ. รับรอง

6.เจ้าพนักงานภาษีสรรพากร (สำนักงานสรรพากรภาค 10 ) จำนวน 73 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ กพ. รับรอง

7.เจ้าพนักงานภาษีสรรพากร (สำนักงานสรรพากรภาค 11) จำนวน 48 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ กพ. รับรอง

8.เจ้าพนักงานภาษีสรรพากร (สำนักงานสรรพากรภาค 12) จำนวน 48 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ กพ. รับรอง

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ http://www.rd.go.th >สมัครเข้ารับราชการ>พนักงานราชการ>หัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานชาการเฉพาะกิจ” ตั้งแต่วันที่ 12 – 16 กรกฎาคม 2564 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ สำนักงานสรรพากรภาค 4
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ สำนักงานสรรพากรภาค 6
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ สำนักงานสรรพากรภาค 7
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ สำนักงานสรรพากรภาค 8
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ สำนักงานสรรพากรภาค 9
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ สำนักงานสรรพากรภาค 10
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ สำนักงานสรรพากรภาค 11
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ สำนักงานสรรพากรภาค 12


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.