ธนาคารกรุงไทย รับสมัครลูกจ้างรายวัน แนะนำผลิตภัณฑ์/บริการดิจิทัล 400 กว่าอัตรา ตั้งแต่วันนี้ – 31 สิงหาคม

ธนาคารกรุงไทย 400 กว่าอัตรา

ธนาคารกรุงไทย รับสมัครลูกจ้างรายวัน แนะนำผลิตภัณฑ์/บริการดิจิทัล 400 กว่าอัตรา ตั้งแต่วันนี้ – 31 สิงหาคม

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

– เป็นบุคคลสัญชาติไทย เพศ ชาย-หญิง อายุตั้งแต่ 18 – 35 ปี
– ระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป (ไม่จำกัดสาขาวิชา)
– ระยะเวลาปฏิบัติงานวันละ 8 ชั่วโมง
– สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้ (Microsoft Office)
– มีมนุษย์สัมพันธ์และบุคลิกภาพดี
– มีทักษะในการสื่อสารและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
– มีทัศนคติดี และมีใจรักการบริการ (Service Mind) และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
– มีความสามารถในการใช้มือถือระบบ Android และ iOS

การรับสมัคร

สามารถติดต่อโดยตรงกับสำนักงานเขตแต่ละพื้นที่ของธนาคารกรุงไทย ในวันและเวลาทำการ รายละเอียดคลิกที่นี่ https://krungthai.com/th/krungthai-update/news-detail/714


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.