สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ วุฒิ ป.ตรี 406 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 406 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ วุฒิ ป.ตรี 406 อัตรา รับสมัคร 19 – 23 กรกฎาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
– ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี

2.นักพัฒนาการท่องเที่ยว
– ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี

3.นักพัฒนาการกีฬา
– ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี

4.นักวิชาการเงินและบัญชี
– ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชา บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต

5.นักวิชาการพัสดุ
– ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://mots.thaijobjob.com/202107/index.php ตั้งแต่วันที่ 19 – 23 กรกฎาคม 2564 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.