สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ วุฒิ ป.ตรี 406 อัตรา รับสมัคร 12 – 16 กรกฎาคม

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 406 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ วุฒิ ป.ตรี 406 อัตรา รับสมัคร 12 – 16 กรกฎาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 152 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

2.นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 76 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาทางเศรษฐศาสตร์

3.นักวิชาการวัฒนธรรม จำนวน 178 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://m-culture.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 12 – 16 กรกฎาคม 2564 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.