กรมธนารักษ์ รับสมัครสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ม.3/ม.6/ปวส./ป.ตรี 15 อัตรา รับสมัคร 7 – 30 กรกฎาคม

กรมธนารักษ์ 15 อัตรา

กรมธนารักษ์ รับสมัครสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ม.3/ม.6/ปวส./ป.ตรี 15 อัตรา รับสมัคร 7 – 30 กรกฎาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 5 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

2.นักวิชาการการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

3.นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

4.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

5.นายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาวีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาก่อสร้าง

6.พนักงานบริการ จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป (ม.3ขึ้นไป)

7.ผู้ช่วยช่างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป (ม.3ขึ้นไป)

8.พนักงานขับรถ จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษาปี่6 ขึ้นไป(ป.6 ขึ้นไป) และได้รับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ตามกฎหมาย

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://treasury.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 7 – 30 กรกฎาคม 2564 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.